Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Direkta kronoskatter som ålåg dels hemman och andra skattskyldiga fastigheter, dels invånarna i landet. Egentliga kronoskatter var av beständig natur och utgick ovillkorligen. De kunde inte höjas utan ständernas medgivande.

Finsk beskrivning

vakinaiset kruununverot

Suorat verot, jotka kohdistuivat osin tiloihin tai muihin verotettaviin kiinteistöihin, osin asukkaisiin. Vakinaiset verot olivat luonteeltaan pysyviä ja pakollisia eikä niitä voinut nostaa ilman säätyjen suostumusta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 439-440.