Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I svenskspråkiga handlingar benämning på årderskatten (aatra). Krokpenningarna var en del av jordeboksräntan i Satakunta ännu på 1800-talet.

Finsk beskrivning

koukkuvero

Ruotsinkielisten asiakirjojen nimitys auroittain (aatra) lasketulle verolle. Oli osa maakirjaveroa Satakunnassa vielä 1800-luvulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 501.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 67.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska koukkurahat; koukkuvero

Synonymer

kronskatt