Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman eller tillfällig uppdragsinnehavare vid en särskild avdelning i Kammarkollegium från 1662 som agerade som statens ombud när det gällde att övervaka redovisningen och revideringen av förvaltningsmyndigheters och ämbetsmäns räkenskaper.

Finsk beskrivning

valtiontilien tarkastaja

Virkamies tai tilapäinen viranhaltija kamarikollegion erityisosastolla vuodesta 1622, joka toimi valtion edustajana tarkistettaessa hallintovirnaomaisten ja virkamiesten tiliselvityksiä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 603.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 177 (kammarrevision).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kamarirevisionikomissaari, valtiotilien tarkastaja