Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Form av försäljning och köp under anbudstävlan mellan närvarande spekulanter där den som erbjuder högst får köpa varan, egendomen eller rättigheten. Begreppet används även om själva förrättningen. Auktion tillgreps bl.a. då exempelvis egendom eller rättighet som (på grund av brottslighet) förverkats till kronan såldes för att kunna fördelas mellan kronan och angivaren, efter 1817 kronan, angivaren och tullkammaren.

Finsk beskrivning

huutokauppa

Nimitys myynnille ja ostamiselle tarjouskilpailussa siten, että eniten tarjoava saa tavaran, omaisuuden tai oikeuden. Nimitystä käytetään myös itse toimituksesta. Huutokauppa järjestettiin esimerkiksi omaisuuden tultua takavarikoiduksi kruunulle rikoksen tai velkojen seurauksena. Myynnistä saatu tuotto jaettiin velkojan ja valtion kesken, vuodesta 1817 lähtien velkojan, kruunun ja tullikamarin kesken.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 630, 632.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/