Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över befäl, manskap och passagerare på ett örlogsfartyg eller militärt fartyg. Rullan innehöll uppgifter om varje persons namn, hemvist och födelseort, civilstånd samt om hyran som betalades per månad eller för hela resan.

Finsk beskrivning

miehistöluettelo*, pestausluettelo*, mönsträysluettelo*

Luettelo sota-aluksella olevista komentajista, miehistöstä ja matkustajista. Sisälsi kaikkien nimet sekä tiedot koti- ja syntymäpaikasta, siviilisäädystä ja kuukausipalkasta tai koko pestin aikaisesta korvauksesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 648.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1013 (inmönstra).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , III: 609 (mönsträtä).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 165 (inmönstring).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

påmönstringsrulla