Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Besittningsrätt till hemman med olika rättigheter och skyldigheter, som berodde på hemmanets skattenatur (skatte, krono eller frälse). Innehavaren var skyldig att bruka hemmanet. Åboskapet förföll vid ödesmål, vanskötsel och förfall. År 1789 fick innehavare av kronohemman rätt att friköpa det till skattehemman.

Finsk beskrivning

asukasoikeus

Omistusoikeus tilaan sekä sen veroluonteesta (perintö-, kruunun- tai rälssitila) johdettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Omistaja oli velvollinen viljelemään tilaansa ja asukasoikeus lakkasi, jos tila hylättiin, sitä hoidettiin huonosti tai jos se rappeutui. Vuonna 1789 kruunutilalliset saivat oikeuden lunastaa tilansa perintötilaksi.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 194 (åborätt).

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 32, 70, 72–73.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska asukasvalta, asukkuus