Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militiestaten tillkommande avgift av Kajana läns allmoge som ursprungligen hade gått till att bekosta lantkaptenens lön. Tjänsten indrogs efter 1809 då indelta armén avskaffades varefter skatten uppbars till kronan. Avgiften kom av att Kajana härad befriades från knektutskrivning 1681 mot att man åtog sig att ställa upp 150 soldater till Kajanaborgs fästning och betala knektfrihetsavgift per hemmansrök. Fästningen förstördes dock 1716 då manskapet ställdes under en lantkapten och avgiften började benämnas som sådan. Skatten kvarstod efter att ett kejserligt manifest 1810 fastslog att den gamla avgiften fortfarande skulle uppbäras av kronan.

Finsk beskrivning

Kajaanin jalkaväenkapteenin palkka (sotilaskassa)

Kajaanin läänin asukkaiden sotilasvirkakunnalle maksama maksu, joka alun perin oli tarkoitettu lääninkapteenin palkan maksamiseen. Virka lakkautettiin vuonna 1809, minkä jäkeen valtio peri maksun. Maksun perusteena oli Kajaanin kihlakunnan vapauttaminen jalkaväensotilaiden ylläpidosta vuonna 1681, kun Kajaanin linna perustettiin ja velvollisuus muutettiin velvollisuudeksi antaa 150 sotilasta linnoituksen palvelukseen sekä maksaa vapautusmaksua. Kun linnoitus tuhottiin vuonna 1716, joukot asetettiin jalkaväenkapteenin komentoon ja maksua alettiin nimittämään sen mukaisesti. Maksu oli voimassa myös autonomian ajalla.

Källor

Inga källor