Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från och med 1600-talet en byggnad som skulle uppföras och underhållas av sockenborna, med undantag för prästerna. I praktiken saknade dock många socknar sockenstuga.Sockenstugan användes bl.a. för sockenstämmans möten.

Finsk beskrivning

pitäjäntupa

Alkuaan seurakunnan, myöhemmin kunnan omistama pitäjän kokouksia toimituksi varten tarkoitettu rakennus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 748.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 327 (socknestuga).

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Andra språk

Dåtida finska pitäjäntupa