Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De medel som i en församling samlades in för särskilda kyrkliga behov, utöver vanlig kollekt, till exempel för reparation av kyrkobyggnad. Sammanskottet insamlades i penningar och material av alla församlingens medlemmar efter mantalet. Beslut om sammanskott fattades på sockenstämman. Det uppbars av två utsocknes nämndemän eller en nämndeman och en annan bofast man för högst tre år i rad.

Finsk beskrivning

rahankeräys, keräyssumma

Varat, jotka seurakunta keräsi tavallisen kolehtin lisäksi tiettyä kirkollista tarvetta varten, kuten kirkkorakennuksen korjaamiseen. Keräys suoritettiin rahassa ja tavarana kaikilta seurakunnan jäseniltä manttaalin mukaisesti. Päätös keräyksestä tehtiin pitäjänkokouksessa ja sitä peri kaksi ulkokuntalaista lautamiestä tai lautamies ja toinen vakituisesti paikkakunnalla asuva mies korkeintaan kolme vuotta kerrallaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 750.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska rahain kokoaminen, kokoonkeräys