Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebeteckning för professors biträde vid universitet. Akademiadjunkten verkade också som professorns ställföreträdare, ifall adjunkten var uppsatt på ordinarie lönestat.

Finsk beskrivning

akatemian apulainen

Yliopiston professorin apulainen, joka toimi myös hänen sijaisenaan, jos apulainen kuului vakituisiin palkansaajiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 102.

Helsingin Sanomat: Kertomuksia keskustan kortteleista. Keisari lahjoitti tontin Suomen kielen talolle, http://www2.hs.fi/extrat/kaupunki/korttelit/03.html

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk