Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över husbehovs brännvinsbrännings arrendeavgift, som infördes 1787. Den upprättades ännu efter att arrendeavgiften blev en ständig skatt i åtskilliga län. Uppgifterna om byar och hemman antecknades i längden i samma ordning som i jordeboken, medan uppgifterna om åbor och brukningsdelar för varje hemman grundade sig på mantalslängden. I vissa län infördes uppgifterna över brännvinsarrendet i en särskild kolumn i mantalslängden.

Finsk beskrivning

viina-arentiluettelo, luettelo viinanpolttooikeuden vuokranneista

Luettelo kotitalouksien vuokraamista viinanpoltto-oikeuksista. Se otettiin käyttöön vuonna 1787 ja sellainen lladittiin vielä senkin jälkeen, kun arnetimaksusta oli tullut pysyvä maksu joissakin lääneissä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 861.