Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den bok över ordinarie kronoskatter i hela fögderiet som efter 1689 i början av varje år skulle uppgöras av häradsskrivaren inför uppbördsstämmorna. Specialuppbördsboken innehöll på ena sidan av häradsskrivaren noterade uppgifter om skatteuttaget per varje hemman och lägenhet med angivande av åbons namn samt de räntor, bevillningar och kontributioner som häradsfogden skulle uppbära av denna det året. På den andra sidan antecknade häradsfogden de kronoinkomster som skulle bli uppburna och verifierade dem med sin underskrift. Specialuppbördsboken tillställdes landshövdingen som förseglade och auktoriserade debiteringen med sitt sigill, varefter häradsfogden kunde inleda uppbörden. Mellan 1729 och 1794 skulle handlingarna vara landshövdingen till handa inom februari månads slut, och de skulle tillställas kronofogden mot kvitto senast tio dagar innan uppbördsstämmorna inleddes den femtonde mars, under hot om vite vid fördröjning. Mellan 1794 och 1819 hölls uppbördsstämmor även på hösten, dock utan att särskild uppbördsbok författades. De avskaffades 1819 då uppbördsstämmorna alltid hölls på vintern och specialuppbördsboken fördes i slutet eller början av året.

Finsk beskrivning

erityisveronkantokirja

Kirja varsinaisista eli vakituisista veroista, joka jokaisen kihlakunnankirjurin tuli vuosittain laatia ennen veronperintäkokouksia. Sisälsi tiedot sekä kannettaviksi suunnitelluista veroista tiloittain että tiedot lopulta kannetuista veroista kruununvoudin vahvistuksen kera. Luettelot laati maaherra vahviestaen ne sinetillä ja niiden tuli sakon uhalla olla kruununvoudin käytössä viimeistään 10 päivää ennen kokousten alkua, jotka pidettiin tavallisesti maaliskuun 15. päivä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 862-864.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 683 (uppbördsbok).

Andra språk

Inga termer på andra språk