Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans fordran hos enskild frälseman, som uppstått på grund av en ofördelaktig transaktion. En sådan fordran kunde uppkomma dels vid reduktionen då byte av räntor eller jord ägde rum mellan frälsemän och kronan, dels genom de hemmansbyten mellan frälsemän och kronan som förekom fram till 1723. I det senare fallet berodde fordringen på att en frälseman vanligen hunnit tillträda hemmanet innan det var utrett om värdet på det utbytta hemmanet motsvarade det som kronan fick.

Finsk beskrivning

rälssiverosaatava

Kruunun oikeus saada korvausta rälssimieheltä maan vaihdon yhteydessä syntyneen vajeen vuoksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 75.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/