Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till jägeribetjäningen vid hovet under 1700-talet hörande underordnad tjänsteman, med uppgifter som hörde till ett jaktbiträde.

Finsk beskrivning

jahtipaasi, metsästysapulainen

Metsästäjien ammattiryhmään kuulunut alempi virkamies hovissa 1700-luvulla, vastasi tehtäviltään jahti- eli metsästysapulaista.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 156 (hovstaten 1729).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/