Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Industriell tillverkning av varor av smidesjärn och gjutjärn, ofta även av stål. Ägaren hade rätt att anlägga särskilda ämneshammare för järnsmidet, efter föregången besiktning av ort och ställe. Järnmanufakturverken var inte pålagda någon skatt, eftersom denna redan uppburits av järnverken. Fram till 1766 var deras arbetare befriade från mantalspenningarna samt en del andra pålagor.

Finsk beskrivning

rautatehdas, metalliteollisuusyritys

Laitos, joka valmisti tavaroita tako- ja valuraudasta ja usein myös teräksestä. Omistajalla oli oikeus perustaa vasarapaja raudantaontaa varten aiotun paikan tarkastuksen jälkeen. Tuotteita ei verotettu erikseen, koska veroa oli jo kannettu raudasta rautaruukeissa. Vuoteen 1766 rautatehtaiden työntekijät olivat vapautettuja manttaaliverosta sekä joukosta muitakin velvoitteita.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 259.

Andra språk

Dåtida finska rautatehdas

Synonymer

järnvaruindustri
metallindustri