Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om de lagar som bestämde statens rätt till inkomster och prestationer. Termen användes också om medborgarnas förpliktelser att bidra till statens inkomster och om hur inkomsterna skulle fördelas, uppbäras, utgöras, förvaltas, användas och redovisas.

Finsk beskrivning

kameraaalilainoppi

Ruotsin vallan sekä autonomian aikana ne olemassa olleet lait, jotka määräsivät valtion oikeuksista tuloihin ja suorituksiin. Käsitettä käytettiin myös kansalaisten valvollisuuksista avustaa valtion tulonhankinnassa sekä niiden jaosta, perinnästä, maksamisesta, hallinnasta, käytöstä ja tilityksestä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 2.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 177.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/