Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling som innehöll registreringsuppgifter för ett fartyg som skulle resa utomlands. Sedan 1724 måste sjöpasset uppvisas i sjötullskammaren före avresan. Sjöpasset utfärdades av generalguvernören, landshövdingen eller magistraten och övervakades av Kommerskollegium.

Finsk beskrivning

meripassi, laivakirja

Asiakirja, joka sisälsi ulkomaille matkustavan laivan rekisteritiedot. Asiakirja oli näytettävä meritullikamarille ennen lähtöä vuodesta 1724 alkaen. Sen laati kenraalikuvernööri, maaherra tai maistraatti ja sen jakamista valvoi kauppakollegio.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 645–648, 807.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .