Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral redovisningsterm för alla publika verk och inrättningar för allmänhetens gagn som inte ingick i statskassan. Till dem hörde till exempel Fattig- och arbetshusfondens inkomster, inkomster som var anslagna för läroverk, lasarett, hospital och spinnhus, lantmäterirevisionsprocenterna, änke- och pupillkassornas inkomster samt städernas enskilda inkomster.

Finsk beskrivning

erilaisten laitosten varat

Kameraalinen tilinpidollinen termi, jolla viitattiin julkisten ja yleishyödyllisten laitosten tuloihin ja varoihin, jotka eivät menneet valtionkassa. Tällaisia olivat köyhäin- ja työhuonerahaston tulot, oppilaitoksille suunnatut tulot, lasaretit, hospitaalit ja kehruuhuoneet, maanmittaustarkastuksista saadut prosentit, leskein ja orpolasten kassan tulot sekä kaupunkien erillistulot.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 790.

Andra språk

Inga termer på andra språk