Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialjärnverk där järnet inte smids till stångjärn, utan till järnsorter avsedda för särskilt järnsmide eller för manufakturer.

Finsk beskrivning

ainesrautapaja*

Erikoistunut rautatehdas, jossa rautaa ei taottu kankiraudaksi, vaan erilaisiksi rautalaaduiksi, jotka oli tarkoitettu erikoistaontaa tai metallikäsityötä varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 257.

Cannelin, Knut , Ruotsalais-suomalainen sanakirja: Svenskt-finskt lexikon , 2 lisätty painos , 2 lisätty painos , 106 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912 , 982 (ämnesjärn).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 145 (hammarsmedja).

Andra språk

Inga termer på andra språk