Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som tjänstgjorde som biträde åt lots; också benämning på den person som skötte ett skattehemmans lotsningsskyldighet. Lotsdrängen hade tillgång till en stuga med nödvändiga uthus, mulbete för en ko och fiske till husbehov. Han hade även rätt att skaffa ved från hemmanets skog.

Finsk beskrivning

luotsinapulainen, luotsirenki*

Luotsia tehtävässään avustanut henkilö. Myös henkilö, joka vastasi perintötilan luotsausvelvollisuudesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 142.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/