Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Livréklädd betjänt hos en kunglig eller annan förnäm person; i tjänst antingen som förspringare: sprang framför den vagn i vilken den högt uppsatta personen åkte eller promenerade i förväg för att bana väg för flanerande högt uppsatta personer, eller för att uträtta ärenden, särskilt som budbärare. Två löpare fanns upptagna på 1729 års hovstat. Efter 1766 fick endast kungliga personer ha livréklädda löpare.

Finsk beskrivning

juoksija, juoksulähetti

Liveripukuinen kuninkaan tai muun korkea-arvoisen henkilön palvelija, työssä joko esijuoksijana eli juoksi vaunujen edessä tekemästä tietä korkea-arvoiselle henkilölle tai asioidenhoitajan, erityisesti viestinviejänä. Vuoden 1729 hovivirkakunnassa oli kirjoilla kaksi juoksulähettiä.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 153.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kunglig löpare