Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som vid bokslut eller förda räkenskaper över skatteupptaget anges till ett lägre värde än den tidigare haft. Nedskrivningen kunde ske efter förrättad syn över förändrad bärförmåga.

Finsk beskrivning

alennettu vero

Tilinpäätöksessä tai verotuksesta laadituissa laskelmissa oleva merkintä siitä, että veroa on alennettu aiemmasta. Veronalennus tehtiin yleensä muuttuneen veronmaksukyvyn yhteydessä suoritetun tarkastuksen jälkeen.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 221.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 488 (nedskriva).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/