Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentlig diskussion om en på förhand offentliggjord vetenskaplig skrift eller teser, i syfte att uppnå en vetenskaplig grad eller lärarbefattning inom kyrkan eller vid universitet. Disputationsövningar kunde också förekomma i en skola. Disputationen fördes vanligen på latin fram till mitten av 1800-talet. I kyrkliga sammanhang skrevs arbetet av disputanden och i universitetet vanligen av professorn.

Finsk beskrivning

väitöstilaisuus

Etukäteen julkistetun tieteellisen kirjoitelman tai teesin julkinen käsittely keskustelussa, tavoitteena tieteellisen oppiarvon tai opetusviran saavuttaminen kirkossa tai yliopistossa. Käytiin tavallisesti latinaksi aina 1800-luvun puoleen väliin asti.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 513–514. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/