Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inspektion av ett apoteks verksamhet och dess skötsel. Förrättades från 1688 av Collegium medicum, senare även av provinsialläkarna. Under storfurstendömets tid sköttes inspektionen av provinsialläkarna samt Medicinalstyrelsen. Efter republiken Finlands tillkomst av särskild apoteksvisitator vid Medicinalstyrelsen och av provinsialläkarna.

Finsk beskrivning

apteekintarkastus

Alun perin Collegium medicumin, sittemmin piirilääkäreiden (Collegium medicumin ja sittemmin lääkintöhallituksen alaisina)toimittama apteekin toiminnan ja hoidon tarkastus.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 , 109, 111, 203.