Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen benämning på en stor gård som beboddes och innehades av en adelsman. Under 1700-talet förändrades innebörden då också ofrälse brukspatroner och bruksägare bebodde stora gårdar som fick samma beteckning.

Finsk beskrivning

herrastalo, herraskartano, moisio

Tarkoitti alunperin aatelisen asuttamaa taloa/tilaa, laajeni 1700-luvulla tarkoittamaan vastaavanlaisia, myös muiden asuttamia rakennuksia/tiloja

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska herrastalo, herraskartano, hovi, moisio

Synonymer

herrgård