Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I förskott utbetalt anslag till en person för anskaffning av utrustning för en sjökommendering, från 1700-talet även benämning på ett anslag för ett officiellt sändebud för anskaffning av utrustning (till exempel möbler) för att värdigt kunna representera sitt land.

Finsk beskrivning

varustusrahat*, varustusavustus*

Etukäteen maksettu määräraha merikomennusta tarvittavan varustuksen hankkimista varten. 1700-luvulta lähtien käytetty nimityksenä myös maan viralliselle lähettiläälle annetusta määrärahasta, jonka avulla hankittiin muun muassa huonekaluja ja muuta varustusta edustuskelpoisen edustuston luomista varten.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 47 (klargöra).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14: 212. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/