Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under offentlig kontroll (till exempel Sjöfartsstyrelsen) fört beskrivande register över fartyg som har rätt att föra visst lands flagg. Fartygsregistret kallades tidigare skeppsregister.

Finsk beskrivning

alusrekisteri, laivarekisteri

Virallisen tahon (esimerkiksi Merenkulkuhallituksen) ylläpitämä rekisteri aluksista, joilla on oikeus kantaa tietyn maan lippua. Alusrekisterin aiempi nimi oli laivarekisteri.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1415. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk