Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fastslagen avgift för lotsning (1649–1809), efter 1809 endast tillfälligtvis förordnad. Lotsningstaxan erlades av lotsen, som lämnade pengarna åt Amiralitetets kassaförvaltare. Hälften av lotspenningarna återbetalades i slutet av året som lön till lotsen. Med den andra hälften betalades kronoutskylderna för hans räkning.

Finsk beskrivning

luotsaustaksa

Luotsauksesta pyydetty virallisesti vahvistettu maksu vuosina 1649–1809. Vuoden 1809 jälkeen vaadittiin enää satunnaisesti. Maksu suoritettiin luotsille, joka antoi rahat amiraliteetin kassanhoitajalle. Puolet rahoista maksettiin takaisin palkkana luotsille vuoden lopussa. Lopuilla rahoista maksettiin hänen osuutensa kruunun velvoitteista ja maksuista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk