Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Oinskränkt rättighet (till exempel rätt att överklaga).

Finsk beskrivning

obetaget

omata valta tai oikeus tehdä jotakin, olla vapaa tekemään jotakin

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk