Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Adelssläkter, till exempel riddar- och kommendörsätter.

Finsk beskrivning

tittelitön ylhäisaateli

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska tittelitön korkein aatelisto