Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Varje medeltida stads kopia av stadslagen. Lagboken förvarades i en kista tillsammans med stadens sigill och privilegier. Den upplästes en gång om året, och var och en hade rätt att mot en avgift få lagens innehåll i en rättsfråga uppläst för sig.

Finsk beskrivning

kaupungin lakikirja

Jokaisen kaupungin oma kappale kaupunkilaista keskiajalla. Lakikirjaa säilytettiin arkussa yhdessä kaupungin sinetin ja privilegiotodistusten kanssa. Se luettiin ääneen kerran vuodessa, ja jokaisella oli oikeus maksua vastaan saada kuulla lain sisältö luettuna oikeuskysymyksissä.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Andra språk

Dåtida finska kaupungin lakikirja

Se vidare