Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagmans ämbetsområde 1324–1868, ursprungligen det område där en viss landskapslag, tolkad och uppläst av lagmannen, gällde. Från 1435 var lagsagan område för en viss lagmans domsrätt, lagmansdöme. Under senmedeltiden var en lagsaga också ett administrativt distrikt för bl.a. kungaval. Finland utgjorde ursprungligen en lagsaga (Österlandet), under åren 1435–1578 två lagsagor (Norr- och Söderfinne lagsaga), under perioden 1578–1775 tre (Norrfinne, Söderfinne och Ingermanlands lagsaga) och 1776–1868 fem, tidvis sex, lagsagor (Åbo och Björneborgs, Nylands och Tavastehus, Kymmene, Vasa och Uleås samt Karelska lagsagan). I lagsagan hölls årligen landsting, efter 1614 vart tredje år. Lagsagorna avskaffades med rättsreformen 1868.

Finsk beskrivning

laamannikunta

Laamannin toimialue 1324–1868. Alun perin alue, jolla oli voimassa tietty maakuntalaki, jota laamanni tulkitsi ja luki. Vuodesta 1435 laamannin tuomio-oikeuden piirissä oleva alue. Myöhäiskeskiajalla toimi myös hallinollisena yksikkönä, esimerkiksi kuninkaanvaaleissa. Suomi oli alun perin yksi laamannikunta (österland), lopulta kuusi laamannikuntaa käsittävä alue.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 103.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1824, 1836, 1866 .

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 228.

Holmberg, Håkon , Suomen laamannikunnat ja laamannit , Helsinki: 1964 , 89-95, 98-99.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 113, 116.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 156.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Schwedisches Land-Recht wie dasselbe vor Zeiten von dem Großmächtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn /Herrn Carl dem Neunten der Schweden etc. König, übersehen, konfiremiret und Anno 1608 publiciret 1709 , 334.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 228.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Uloženie Švecii, prinjatoe na seime 1734 goda, i ego imperatorskim veličestvom ytverždennoe dlja velikogo knjažestva Finljandii 1824 , 397.