Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagbok, en samling gällande rättsregler gällande lagstiftningen i riket, ursprungligen också sedvanerätt, som tillkommit efter en stadfästelse eller genom en särskild lagstiftningsakt. Den första lagboken för hela riket utkom 1736, den första finskspråkiga 1877.

Finsk beskrivning

lakikokoelma, lakikoodeksi

Kokoelma valtakunnassa voimassa olevia lakeja, alun perin myös tapaoikeutta, joka on syntynyt vahvistamalla sen voima tai säätämällä siitä erikseen. Suomen ensimmäinen koko maata koskenut lakikokoelma ilmestyi vuonna 1736 ja ensimmäinen suomenkielinen lakikokoelma vuonna 1877.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 47.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1967.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 303.