Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom magistraten. År 1638 började man i Åbo tillämpa ett kollegiesystem enligt förebild från Stockholm. Hantverkskollegiet var det tredje kollegiet. De övriga kollegierna var justitiekollegiet, handelskollegiet samt drätsel- och byggnadskollegiet. Hantverkskollegiet i Åbo övervakade (precis som i Stockholm) hantverksyrkena. Antalet kollegier och kollegiernas uppgifter varierade över tid. I slutet av 1630-talet började man tillämpa kollegiesystemet även i Viborg. Där fanns ett justitiekollegium, ett handels- och politikollegium, ett drätselkollegium samt ett byggnads- och hantverkskollegium.

Finsk beskrivning

kaupungin käsiteollisuuskollegio, kaupungin käsiteollisuusvirasto

Maistraatin osasto. Vuonna 1638 alettiin myös Turussa soveltaa Tukholmasta opittua kollegiojärjestelmää kaupungin hallinnossa. Muita kollegioita olivat oikeuskollegio, kauppakollegio sekä rahatoimi- ja rakennuskollegio. Käsiteollisuuskollegio valvoi kaupungin käsityöläisammatteja.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Ranta, Raimo , Åbo stads historia 1600–1721 Andra bandet , [Åbo]: [Åbo stad] 1977 , 542.