Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Musiker vid hovkapellet, åtminstone under senare delen av 1700-talet. Tidigare användes benämningen (hov)musikant, enligt hovkalendern 1730.

Finsk beskrivning

hovisoittokunnan soittaja

Hovisoittokunnan muusikko, ainakin 1700-luvun jälkipuoliskolla, Aiempi nimitys hovimuusikko (”hovmusikant”) vuoden 1730 hovikalenterin mukaan.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 155.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 921. http://runeberg.org/nf/