Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för köpman eller hantverkare som levererade varor till ett kungligt hushåll. Titeln började användas i början av 1700-talet. Tidigare användes titeln ”konungens köpman”, och därefter började leverantörerna sätta ”Kunglig Maj:t” före sin yrkestitel. Under Karl IV Johans regering blev diplomet avgiftsbelagt. Inkomsterna tillföll hovstatens gratialkassa.

Finsk beskrivning

hovihankkija

Titteli, joka myönnettiin kauppiaalle tai käsityöläiselle, joka toimitti tavaroita kuninkaalliseen talouteen. Titteli tuli käyttöön 1700-luvun alussa. Aiemmin oli käytössä titteli ”kuninkaan kauppias”.

Källor

Gunnarsson, Maria & Erik Gunnarsson , Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer , Uppsala: Bild & Kultur 1999 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 922. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska hovihankkija

Synonymer

hovleverant

Se vidare