Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stiftelse som består av i stiftelsen, mot en inträdesavgift, inskrivna ogifta adelsdöttrar (stiftsfröknar, stiftsjungfrur) vilka vid behov kan bli beviljade en jungfrupension, ursprungligen också en fri bostad. Stiftelsen inrättades officiellt på 1738–1739 års riksdag under namnet Vadstena jungfrustift och ställdes under riddarhusdirektionen 1758. Efter riksdelningen grundades ett jungfrustift i Finland 1817 som sedan 1856 förvaltas av riddarhusdirektionen.

Finsk beskrivning

Aatelisneitojen avustussäätiö

Säätiö, joka muodostui sinne maksua vastaan sisäänkirjoittautuneista aatelistyttäristä, jotka saattoivat saada tarvittaessa neitsyteläkkeen, alun perin myös ilmaisen asunnon. Säätiö perustettiin alun perin vuosien 1738–1739 valtiopäivillä nimellä Vadstenan aatelisneitojen säätiö, ja se asetettiin vuonna 1758 Ritarihuoneen valvontaan. Vuonna 1817 perustettiin Suomeen erillinen aatelisneitojen avustussäätiö, joka vuodesta 1856 on kuulunut Suomen Ritarihuoneen alaisuuteen.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1799.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 282–283. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 175.

Andra språk

Dåtida finska Aatelinen neitsytapulaitos; Aatelisten neitsyitten apulaitos

Synonymer

Adliga jungfrustiftsinrättningen
jungfrustift