Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid skogsstaten, som under överjägmästares tillsyn förvaltade ett skogsrevirs kronoparker och övriga områden under skogsstatens förvaltning. Den tidigare benämningen på jägmästare var skogshövitsman. Jägmästare avsåg också en person som var högste övervakare av jaktväsendet inom ett visst område.

Finsk beskrivning

jahtimestari, metsänhoitaja

Metsänhoitovirkakunnan jäsen, joka ylijahtimestarin alaisuudessa hoiti tietyn metsänhoitopiirin kruununpuistoja ja muita alueita. Aiempi nimitys ‘skogshövitsman’.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 231.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 363. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 177 (jägmästare).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska jahtimestari, metsänhoitaja
Tyska jägermeister

Synonymer

skogshövitsman