Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett slags almanacka med uppgifter om de helgondagar och andra kyrkliga festdagar som firades i det stift där kalendariet hörde hemma; i kyrk- och klosterkalendarium också dödsdagar för donatorer och gynnare som skulle ihågkommas med själamässor på årsdagen. I modern tid har termen använts om en del av en kalender, som innehåller en kronologisk förteckning (till exempel kalendariet i statskalendern).

Finsk beskrivning

kalendaario, kirkollinen kalenteri, kalenteri

Kirkollisessa käytössä ollut almanakka, johon oli merkitty hiippakunnan viralliset pyhimysten muistopäivät sekä muut kirkolliset juhlapäivät. Uudempana aikana myös kalenterin se osa, joka sisälsi kronologisen esityksen vuoden päivistä.

Källor

Norborg, Lars-Arne , Källor till Sveriges historia , Lund: Gleerups 1968 , 91.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 599–600. http://runeberg.org/nf/