Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I anslutning till Generalguvernörskansliet 1756–1857 verkande kommitté med ansvar för att utreda och utveckla industrin och bergshanteringen i Finland.

Finsk beskrivning

teollisuus- ja vuorikomitea

Vuosina 1756–1857 toiminut komitea, jonka tehtävänä oli kehittää teollisuutta ja kaivostoimintaa Suomen alueella.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 37.