Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biträde hos (vid behov vikarie för) tjänsteförrättande sekreterare, till exempel vid finska passexpeditionen i S:t Petersburg.

Finsk beskrivning

apulaisihteeri

Virkaa hoitavan sihteerin apulainen ja tarvittaessa myös sijainen, esimerkiksi Suomen passivirastossa Pietarissa.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 13.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 231.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/