Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1753, av församlingspräst till domstol utfärdat prästbevis över en för begånget brott åtalad persons kunskaper i kristendom och förda leverne under den tiden som personen i fråga hade vistats i församlingen. Frejdebeviset innehöll från 1839 också uppgifter om personens ålder.

Finsk beskrivning

mainekirja, mainetodistus

Seurakunnan papin tuomiokapitulille laatima todistus rikoksesta syytetyn henkilön maineesta ja käytöksestä siltä ajalta, kun hän on ollut seurakunnan jäsen. Käytössä vuodesta 1753, vuonna 1839 todistukseen lisättiin myös ikä.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1798–1799: 1042–1043 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 603.

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 42.

Andra språk

Dåtida finska mainetodistus