Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på förråd av vapen och krigsmateriel, i synnerhet artillerimaterial. Före en mer utvecklad militärförvaltning indelades rikets vapenförråd i stora och lilla arkliet.

Finsk beskrivning

asetarvikevarasto*, asevarasto*, asevarikko*

Aseiden ja sotamateriaalin, erityisesti tykistömateriaalin säilyttämiseen tarkoitetun varaston vanhempi nimitys.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 28.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/