Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regionalt eller länsvist kontrakt med räntetagaren (kronan eller kyrkan) om lagstadgad skatt eller avgift i för orten fastslagna persedlar som skulle utgöra (cirka) en tiondel av produktionen eller motsvarande värde i reda pengar. Kontraktet fastställdes av häradsrätten, och en avskrift bifogades till tiondelängden.

Finsk beskrivning

kymmenyssopimus*

Alueellinen tai lääninkohtainen sopimus veronkantajan (kruunu tai kirkko) kanssa laissa määrätyistä veroista tai määrätynlaisina veroparseleina suoritettavista maksuista, joiden tuli olla noin kymmenesosa alueen tuotannosta tai vastaava määrä rahaa. Kihlakunnanoikeus vahvisti sopimuksen ja kopio sopimuksesta liitettiin kymmenysluetteloihin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 540.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 846.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 568 (tionde).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk