Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteenhet (verokunta) på landsbygden under medeltiden till förra delen av 1600-talet och som innebar att ett visst områdes alla hemman gemensamt ansvarade för att erlägga en viss mängd skatt av diverse slag.

Finsk beskrivning

verokunta

Keskiajalla maaseudulla käytössä ollut verotusyksikkö, jossa tietyn alueen tilat yhdessä vastasivat erityyppisten verojen suorittamisesta.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 386, 419 .

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 , 77. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , I (1925–1928): 400 . http://runeberg.org/tieto/