Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ed som senast från och med 1700-talet avlades inför Collegium medicum, senare Medicinalstyrelsen, efter godkänd apotekarexamen. Eden måste avläggas av apotekare som fått privilegium på att inneha ett apotek. Den kunde också avläggas inför magistraten i ifrågavarande stad. År 1757 infördes ett fastställt edsformulär. Då bestämdes också att den som vägrade att avlägga eden skulle inom 24 timmar avlägsna sig från staden och inom åtta dagar ur riket. År 1825 utfärdades nya edsformulär.

Finsk beskrivning

apteekkarinvala

Viimeistään 1700-luvulla käytössä ollut vala, joka tuli tehdä Collegium medicumin, sittemmin Lääkintöhallituksen edustajille suoritetum apteekkarintutkinnon jälkeen.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 , 26, 105, 207.