Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Elev på ett apotek. Enligt reglementet för apotekare 1798 skulle lärlingen vara minst femton år, grundligen undervisad i kristendom, ha goda seder och röja håg till arbetsamhet, kunna skriva läslig stil och räkna. Dessutom skulle han vara så kunnig i latin att han väl kände grammatiken och kunde översätta från latin till svenska. Lärotiden inleddes med en prövotid på sex månader och varade mellan tre och sex år. Under lärotiden skulle lärlingen bl.a. studera tyska och sammanställa ett herbarium. Han skulle också lära sig kemins grunder och de göromål som förekom i apotekets laboratorium. Under det sista läroåret skulle han få ledighet för att bevista föreläsningar i naturalhistoria och farmasi, om sådana ordnades på orten. Lärotiden avslutades genom att apotekaren anmälde lärlingen till Pharmacie Studiosi-examen.

Finsk beskrivning

apteekkiharjoittelija, apteekkioppilas

Apteekissa toimiva harjoittelija. Vuoden 1798 apteekkarisäädöksen mukaan harjoittelijan tuli olla vähintään 15-vuotias, luku- ja kirjoitustaitoinen sekä osata latinaa. Harjoitteluaika, jonka aikana hän opiskeli saksaa, latinaa, kemiaa, kasvioppia sekä lääkkeiden valmistusta, vaihteli kolmesta kuuteen vuoteen, ja sen lopuksi harjoittelija sai yrittää suorittaa Pharmaciae Studiosi -tutkinnon.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 , 25, 101.