Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ed som en apotekslärling avlade omedelbart efter fullgjord Pharmacie Studiosi-examen. Eden avgavs skriftligt. Om examen avlades utanför Stockholm skulle eden sväras inför magistraten och sedan inskickas till Collegium medicum. Den nyblivne Studiosus Pharmaciae skulle få ett skriftligt protokollsutdrag över den avgivna eden. Edsformuläret förnyades 1825.

Finsk beskrivning

farmasianopiskelijoiden vala

Vala, joka apteekkarioppilaan tuli antaa kirjallisesti heti suoritetun Pharmaciae Studiosi -tutkinnon jälkeen.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .