Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fastighet som inrymmer ett apotek. År 1688 bestämdes att varje apotek skulle vara försett med officin, materialkamrar; örtkammare, källare och laboratorium. I senare författningar tillkom dekoktorium.

Finsk beskrivning

apteekkihuoneisto

Kiinteistö, jossa sijaitsee apteekki. Vuonna 1688 säädettiin, että jokaiseen apteekkiin tulee kuulua myymälähuone, materiaalikamari, yrttikamari, kellari sekä laboratorio.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .