Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1893 tjänsteman med uppgift att förädla kronans hingststam och allmänt främja hästaveln i landet, arbeta för grundandet av hästavelsföreningar, övervaka de statliga understöden för hästavel och från 1907 föra stambok över hingstar av finsk ras. Från 1896 lydde instruktören för hästavel under Jordbruksexpeditionen. Tjänsten blev ordinarie 1905 och underställdes Lantbruksstyrelsen. Instruktören biträddes 1907–1909 av tre distriktsinstruktörer, från 1909 av en assistent för hästavel. År 1917 överfördes instruktörens uppgifter på Lantbruksstyrelsens avdelning för husdjursproduktion.

Finsk beskrivning

hevoshoidon neuvoja, hevosjalostuksen neuvoja

Vuonna 1893 perustettu virka, jonka haltijan tehtävänä oli jalostaa kruunun hevoskantaa, edistää hevosjalostusta maassa sekä valvoa jalostustoimintaa. Vuodesta 1907 lähtien hänen tuli myös pitää kirjaa suomenhevosoriista.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 963 (häsavelsinstruktör).

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 132.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 45–46.